Välkommen till Svekraft

Svekraft är ett svenskt företag som ingår i en norsk koncern vid namn EEG. EEG står för European Energy Group.

De första byggstenarna till koncernen sattes i elhandelsbolaget Finkraft i Finland. Kort därpå föddes Oslo Kraft AS i Norge och därefter Svekraft AB i Sverige. I koncernen ingår även Trading & Origination AS vars fokus är att utveckla nya produkter samt inhandla el från Nasdaq och Nordpool.

Välj Kundtyp:
Brons Guld Silver
 • Bronskund
  Välgörenhetsprojekt
  Företagsnätverk
  Beställ
 • Guldkund
  Företagsnätverk
  Miljöprogram
  Guldkundsnätverk
  Välgörenhetsprojekt
  Beställ
 • Silverkund
  Företagsnätverk
  Miljöprogram
  Välgörenhetsprojekt
  Beställ

Våra Guldkunder