hackvaxter

Hackvaxter är grunden för din trädgård. Dessa växter är vanligtvis vintergröna växter eller löviga och växer bra på alla slags mark. Fagus-arten behåller sitt blad och är en vintergröna häckfabrik.

Hornbeam carpinus förlorar en stor del av sina löv på vintern. Om du vill skapa en bred och sluten säkring i din trädgård, välj barrträd eller laureller. Med Ivy Hedera eller en röd eller grön bok gör du smalare, låga häckar för den lilla trädgården.

Typer av hackvaxter

Vi ger dig en kort förklaring av de olika hackvaxter-arterna som vi växer i vår egen plantskola. Vill du veta mer om dessa häckar eller köpa en häck direkt? Klicka på anläggningen efter eget val och omedelbart upptäck priserna på olika säkringsnivåer.

Ligusteraag: Med en djupgrön Ligus skapar du snabbt en vacker och sluten häck. Den växer runt 40 till 50 centimeter per år på nästan vilken mark som helst.

Buxushaag: Buxus är en vintergröna häck som växer cirka 15 centimeter per år. Med detta får du en vacker och full häck.

Taxushytt: Yew är en barrträd med ett lyxigt utseende. Det är en häck med lite underhåll som växer omkring 25 till 35 centimeter per år och får röda bär på hösten.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *